HTX TEKNIKFAG

Læs om de forskellige retninger

Undersøg, bliv inspireret og fascineret!Afprøve din fremtid – inden du kaster dig ud i den!!

Har du tænkt dig at blive ingeniør, designer, læge eller andet indenfor naturvidenskab, så kan du afprøve det i Teknikfag A på HTX, inden du kaster dig ud i en længerevarende uddannelse!!!

I teknikfaget er det ”Hands On” med den lærte teori via praktiske projekter – og dermed laver de fedeste produkter.

Både det fagligt indhold og arbejdsmetoderne i teknikfaget retter sig direkte mod mange af de videregående uddannelser.

En væsentlig del af teknikfaget gennemføres som projektbaseret undervisning, hvor du bl.a. lærer at kombinere din viden fra uddannelsens øvrige fag på nye og relevante måder.

Teknikfagene kan variere mellem de enkelte skoler.


Teknikfaget: Udvikling og produktion

Typisk omhandler teknikfaget områder inden for el og maskin.

Maskin: Processer og konstruktion inden for maskiner.

El: Analog-, digital teknik og apparatteknik.

Kan også omhandle træ og tekstil.

Inden for el kan det være styrings- og reguleringsteknik, materialeteknologi, analog- og microcontroller styring. Du lærer at bruge de gængse elektroniske komponenter som f.eks. passive komponenter, transistorer, operationsforstærkere, gates, tællere, skifteregistre, multiplexere, el-motorer og programmerbare kredse.

Teknikfag: Udvikling og produktion Teknikfag: Udvikling og produktion

Teknikfaget: Proces, levnedsmiddel og sundhed

Udgangspunktet for PLS indeholder bl.a. elementer fra mange naturvidenskabelige fag, dog specielt kemi og biologi.

I PLS er tidsforbruget ca. 60 % praktisk arbejde i laboratorier og ca. 40 % teoretisk arbejde.

Her er følgende nøgletemaer:

  • sundhed og miljø (analysemetoder med relevans for miljø, sundhed og sygdom, fysiologi, genetik, sygdoms- og miljølære)
  • bioteknologi
  • analysemetoder og kvalitetsvurdering (fysiske, kemiske og biologiske metoder, apparatteknik og valideringsmetoder)

Skolen skal vælge valgtemaer inden for: procesteknologi, kemisk produktion, miljøteknik, fødevarer, anvendt bioteknologi, mikrobiologi og livsstil - sundhed.

Valgtemaerne kan f.eks. være om:

  • Mikrobiologi (arbejdsmetoder, antibiotika, betydning i fødevarer, industriel produktion og sygdomsbehandling)
  • Fødevarer (ernæring, produktionsforhold, lovgivning)

Inden for de overordnede temaer har du mulighed for selv at vælge et emne, f.eks.:

Fermenterede levnedsmidler: øl, vin, mejeriprodukter, soja.

Industrielle produkter: enzymer, antibiotika, farver, tilsætningsstoffer, konserveringsmidler.

Mikrobiologiske produkter: aspergillus niger (citronsyre) acetobacter species (eddike), acharomyces carlsbergensis (ølgæring)

Emulsioner: is, cremer, sololier, læbepomade, hårshampo.

Medicin: acetylsalicylsyre, lidokain, barbitursyre, koffein

Laboratorieteknik: gaskromatografi, spektrofotometri, titrering, tørstof- fedt-, protein- og sukker analyser.

Sundhed: Fremstilling af levnedsmidler til bestemte målgrupper.

Teknikfag Proces Teknikfag Proces

Teknikfaget: Digitalt design og udvikling

I teknikfag A – Digitalt design og udvikling vil du opnå fortrolighed med teknologier til udvikling og fremstilling af produkter og til styring og automatisering af processer i en produktion.

Endvidere kommer du til at beskæftige dig med materialeteknologi, så du bliver i stand til at foretage valg af egnede materialer til en given opgave.

De valgtemaer, din skole derudover kan vælge mellem, ligger inden for områderne datamodeller, databehandling, robotter og intelligente systemer.

Vi arbejder med og udvikler innovative produkter og ny teknologi inden for industriens digitale design- og udviklingsområder.

Følgende emner kan blive inddraget:

• Udvikling/fremstilling af

• Computerspil/applikationer.

• Interaktivt undervisnings- eller udstillingsmateriale.

• Fremtidens bymiljø – ex: Elektronik i aktive byrum.

• Kommunikationsprodukter af både høj teknisk og kommunikativ værdi.

• Dynamiske websider med tilhørende databaseopsætning.

• Visualisering – herunder 2D/3D fremstilling.

• Fremtidens bolig: Den intelligente bolig.

• Fremtidens kommunikationsmidler.

• Kunstig intelligens (AI) og ”robotter” som hjælpemiddel i hverdagen.

• Overvågning, styring og regulering af energi og ressourcer.

• Produktion og manipulering af lyd og/eller billeder.

Teknikfag Digitalt design Teknikfag Digitalt design

Teknikfaget: Byggeri og energi

Hvordan arbejder du professionelt med byggeri inden for uddannelser som arkitekt, konstruktør eller ingeniør.

Du kommer til at beskæftige dig med emner som stilarter fra forskellige tidsperioder, tekniske installationer, varmetab- og energiberegninger, byggeplanlægning. Du vil lære at udfærdige et byggeprojekt, som lever op til kravene i det danske bygningsreglement, lave CAD-tegninger og udføre dele af et byggeri i praksis. Det skriftligt arbejde i faget afspejler de professionelle krav til dokumentation af byggesager.

Faget spiller naturligt sammen med mange af dine øvrige fag og du kommer bl.a. til at bruge matematik og fysik i forbindelse med varmetabsberegninger og statik, design under udvikling af forskellige boligudformninger, samt teknologi og kommunikation i forbindelse med rapportskrivning og eksamensprojekt.

Teknikfag Byggeri og Energi Teknikfag Byggeri og Energi